Adr utbildning

Säkerhetsrådgivning

Den som lämnar farligt gods för transport och transporterar farligt gods, över värdeberäknad mängd, ska ha en säkerhetsrådgivare.

Den 1 januari 2000 trädde kravet på säkerhetsrådgivare i kraft. Regleras i Lag och Förordning om transport av farligt gods samt i MSB:s föreskrift om säkerhetsrådgivare.

Säkerhetsrådgivarens främsta uppgift är att förebygga olyckor med farligt gods.

Vi kan erbjuda säkerhetsrådgivning för dig som lämnar farligt gods för transport med alla transportslag enligt ADR-S (väg), RID-S (järnväg), IMDG (sjö) och DGR (flyg) och för dig som transporterar farligt gods på väg (ADR-S).

Vi erbjuder även rådgivning till dig som lämnar farligt gods för transport eller transporterar farligt gods enligt undantag, t.ex. ”värdeberäknad mängd” och som inte har krav på säkerhetsrådgivare.

Om du är osäker på om just ditt företag behöver säkerhetsrådgivare är du välkommen att kontakta oss.

Vi svarar även på frågor om farligt gods och farligt avfall.

Läs mer på MSB:s hemsida MSB


transport farligt gods
Copyright © 2008 ADR-Konsult