Adr utbildning

Säkerhetsrådgivning

Företag som avsänder och transporterar farligt gods, över värdeberäknad mängd, ska ha en säkerhetsrådgivare.

Lagen om säkerhetsrådgivare trädde ikraft den 1 januari 2000 och kom till p.g.a. att kunskaperna hos avsändare och transportörer var mycket bristfälliga.

Säkerhetsrådgivarens främsta uppgift är att förebygga olyckor med farligt gods.

Tänk på att du som avsänder farligt avfall som också är farligt gods (t.ex. spillolja över 1000 liter) har krav på säkerhetsrådgivare.

Vi kan erbjuda säkerhetsrådgivning för dig som transporterar eller avsänder farligt gods på väg, järnväg, båt eller flyg.

Vi erbjuder även dig rådgivning, som inte har krav på säkerhetsrådgivare, vad gäller regler kring avsändande och transport av farligt gods som sker enligt undantaget ”värdeberäknad mängd” (högst 1000 poäng).

Om du är osäker på om just ditt företag behöver säkerhetsrådgivare är du välkommen att kontakta oss.

Vi svarar även på frågor om farligt gods och farligt avfall.

Läs mer på MSB:s hemsida MSB


transport farligt gods
Copyright © 2008 ADR-Konsult