Adr utbildning

ADR-utbildning

FöLJANDE ADR-UTBILDNINGAR KAN ERBJUDAS:

GRUNDUTBILDNING
Om du ska transportera farligt gods som styckegods, t.ex. fat, dunkar, kartonger, IBC-behållare mm behöver du en grundutbildning.
Grundutbildningen är tre dagar och inkluderar teori och praktik.

SPECIAL KLASS 1 (explosiva ämnen)
Om du ska transportera explosiva ämnen behöver du en grundutbildning och en specialutbildning för klass 1. Specialutbildningen är ca en dag.

SPECIAL KLASS 7 (radioaktiva ämnen)
Om du ska transportera radioaktiva ämnen behöver du en grundutbildning och en specialutbildning för klass 7. Specialutbildningen är ca en dag.

TANKUTBILDNING
Om du ska transportera farligt gods i tank behöver du en grundutbildning och en specialutbildning för tank. Tankutbildningen är på två dagar.

REPETITIONSUTBILDNINGAR
Om du behöver repetera ditt ADR-intyg.

ADR 1.3-UTBILDNING
Om du endast transporterar farligt gods enligt undantaget ”värdeberäknad mängd” (högst 1000 poäng) räcker det med en ADR 1.3-utbildning. Denna utbildning gäller även anställd personal som t.ex. skriver transporthandlingar, packar, lastar och lossar farligt gods.

Denna 1.3-utbildning är funktionsspecifik varför utbildningstiden kan variera. Jag skräddarsyr dessa utbildningar för företag och transportörer.

Har du frågor om utbildning är du välkommen att kontakta oss.

Bor du långt bort kan du söka ADR-lärare på MSB.

Adr utbildning, tankutbildning, explosiva ämnen, radioaktiva ämnen
Copyright © 2008 ADR-Konsult