Adr utbildning

ADR-utbildning

ADR-Konsult i Uppsala anordnar specifika utbildningar enligt ADR-S, kapitel 1.3, för förare som transportera farligt gods enligt undantag t.ex. ”värdeberäknad mängd” samt för personer som är delaktiga i en transport av farligt gods t.ex. personer som skriver transporthandlingar, packar, lastar och lossar farligt gods.
Copyright © 2008 ADR-Konsult